Sık Sorulan Sorular

Marka nedir?

Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir.

Marka tescili nedir?

Marka haklarının 10 (on) yıl boyunca başvuru yapan kişi üzerine tesis edilmesi işlemine denir.

Tescil edilen markanın koruma kapsamı nedir ve kaç yıl geçerlidir?

Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Haliyle Türkiye’de tescil alınan bir markanın koruması sadece gümrük sınırları dahil olmak üzere Türkiye’de geçerlidir. Diğer ülkelerde tescil almak için ilgili ülkelere başvurmak gerekmektedir. Markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 10’ar yıllık periyotlarla yenilenmek kaydıyla sınırsız koruma elde etmek mümkündür.

Marka kullanımı zorunlu mudur?

Evet. Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir (556 Sayılı KHK Md. 14).

Yurtdışı marka tescili niçin gereklidir?

Markalar tescil edildiği ülkelerde geçerli olduğundan her ülkede tescil ile koruma altına alınması gerekir. Yurtiçindeki marka tescilinin yasal korumasından aynı şekilde yurtdışındahi herhangi bir ülkede yararlanmak için ilgili ülke patent ofisine başvuru yapılarak tescil süreci başlatılmalıdır.

Yurtdışı marka tescili nasıl yapılır?

Tüm dünya ülkeleri için toplu tescil sistemi yoktur. Bu yüzden ya ülkesel ya da yurtdışı anlaşmalar kapsamında kısmen toplu müracaat yapılabilir. Yurtdışı tescil işlemi birkaç şekilde yapılabilmektedir. a) Ulusal bazda başvuru b) Uluslar arası toplu müracaat (Madrid Protokolü) c) Uluslar arası toplu müracaat (Avrupa Birliği ülkeleri için - CTM) d) OAPI (Afrika Birliği ülkeleri)

Yurtdışı marka koruma süresi ne kadar?

Markaların yurtdışında da koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Yenilenmesi kaydıyla süresiz olarak koruması uzatılabilir.

Uluslar arası marka tescil işlemleri için devlet destekleri var mıdır?

Konuyla ilgili olarak Dış Ticaret Müşteşarlığı ve KOSGEB’in destekleri mevcuttur. Marka tescil ve marka oluşturma kapsamında bu desteklerden yararlanmak mümkündür.

Ülkesel bazda başvuru ücretleri ne kadardır?

Ülkesel bazda başvuru ücretleri tescil edilecek ülkeye göre değişmektedir. Konuyla ilgili olarak danışmanlarımıza danışabilirsiniz.

Uraz Patent