Marka Tescil Garanti ve Ticaret Markaları

garanti ve tanınmış markaa makale görseli

Sizlere marka kavramı, marka çeşitlerinin neler olduğu, marka tescilin ne demektir ve neden önemlidir, marka tescilin ülkemizde ve yurtdışında nasıl yapılması gerektiği ile ilgili gerekli ve merak ettiğiniz bilgileri vermiştik. Bugün ise iki marka çeşidi üstünde durarak; sizleri bu konularda da bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu iki marka çeşidi ise;

 • Garanti Markaları
 • Ticaret Marklarıdır.

Garanti Markaları

Markaları tanımlarken sizlere bu markanın tanımını yapmıştık. Fakat yine tanımlamakta yarar olduğu düşüncesindeyim. Garanti markası, sizin yaratmış ve sahibi olduğunuz markanın sizin kontrolünüz altında birden fazla işleme tarafından o işletmelerin üretim usullerini, ortak özelliklerini, kalitesini ve de coğrafi menşelerini garanti edilmesini sağlayan işaret olarak tanımlanmaktadır. Garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisadi olarak bağlı olan bir işletmenin hizmet veya mallarında kullanılması yasaktır.
 
Garanti markası, markanın garanti fonksiyonundan ayrı bir şekilde size ait bir hizmetin veya malın özelliklerini sizin yarattığınız ürünü tüketen kişilere bildirmeye yaramaktadır. Bununla birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından garanti markası olarak tescil edilir ve marka sahibinin yani sizin denetiminiz altından kullanılabilen bir markadır.

Garanti markasının devredilmesi veya lisans verilmesi ile ilgili de şunları eklemek gerekmektedir; marka siciline tescil yaptırmış iseniz garanti markası devir edilebilir veya lisans verilebilmektedir.

Garanti Markası Teknik Şartnamesi

Garanti markasına ait bir teknik şartnamenin olması gerekmektedir. Bu teknik şartname, 1995 yılında yürürlüğe giren, 556 sayılı Markaların Korunması Kanununun maddelerine göre düzenlenmiştir. Buna göre garanti markasının tescili yaptırmak için başvurunun yapılması ile birlikte markanın kullanıma usul ve şeklini gösteren bir teknik şartnamenin verilmesi zorunludur.

Garanti markasına ait teknik şartname markanın garanti edilmiş hizmet veya mallarının ortak özellikleri hakkındaki hükümleri içermektedir. Aynı zamanda markanın kullanılmasına yönelik kontrolünün yapılma şekillerinin ve de gerektiği durumlarda uygulanacak cezaları öngörmektedir. Bu şartnamenin genel ahlak kurallarına, kamuyu var eden düzene ve 556 sayılı markaların korunması ile ilgili olan kanuna mutlak bir şekilde uygun olması gerekmektedir. Şartname gereği olan tüm aykırılıklardan marka sahibi bilgilendirilmektedir. Bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinden gerekli olan değişiklerin yapılmaması halinde, garanti markası tescil talebi reddedilmektedir. Bununla birlikte teknik şartnamede değişiklikler yapmak mümkündür. Fakat yapılacak bu değişiklikler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanmaz ise uygulanamazlar.

Teknik şartnamede belirtilenin aksine aykırı kullanımların olması halinde, sizin gibi marka sahibi kişileri, garanti markasının belirli bir süre içerisinden teknik şartnameye aykırı kullanılmasına göz yumarak, taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkeme tarafından tanınan süre içerisinde, sözü geçen aykırılık tanınan süre içerisinde düzeltilmediği takdirde, marka süre sonunda mahkemece iptal edilmektedir.

Marka Tescil Garanti ve Ticaret Markaları 1

Garanti Markası Teknik Şartnamesinde Bulunması Gerekli Unsurlar

Garanti markasına ait teknik şartnamede bulunması gerekli unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Garanti markasına ait isim,
 • Başvuruyu yapan kişinin ismi,
 • Amacın ne olduğu,
 • Kapsam ve dayanak,
 • Tanımlar,
 • Sisteme ait özellikler,
 • Markanın kullanılacağı hizmet ve mal,
 • Kullanım usulleri,
 • Markayı kullanmak için hak kazanma koşullarının neler olduğu,
 • Kullanım süresi ve şekli
 • Denetim sıkılığı ve şekli
 • Şartnameye aykırı olacak kullanımlar halinde yapılacak yaptırımlar.

Garanti markasına ait teknik şartnamenin Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru aşamasında hazır olması ve de noter tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Tanınmış Marka

Bildiğiniz ve bizimde daha önce sizlere bahsettiğimiz gibi markalarınız tescil edildikleri sınıflarda korunmaktadırlar ve de kullanılabilmektedir. Bu nedenledir ki, tescilli bir markayla aynı özelliği veya işareti taşımadıkça tescil edilmediği diğer sınıflarda da tescil edilmesi mümkündür. Fakat tanınmış markalar bu konuda istisnalı bir durumu oluşturmaktadır. Çünkü bu tip markalar, tescil edilmedikleri sınıflarda, hatta tescilsiz olmaları durumunda bile korunmaktadırlar.

Bu türe ait marka, 556 sayılı markaların korunması hakkındaki kanun ile tanımlanmamaktadır. Fakat genel anlamıyla tanınmış markalar, reklam kapasitesi ve gücü yüksek olan, özellikle üstün bir ticari değere sahip, kalite kavramının sembolü haline gelmiş, markayı taşıyan hizmetler ve mal ile ilgili çevre dışından ve o hizmet veya mal ile ilgili herhangi bir ilgisi olmayan kişiler tarafından bile bilinen ve de genellikle taklit edilen veya edilmesi yüksek markalar olarak tanımlanmaktadır.

Marka Tescil Garanti ve Ticaret Markaları 2

Türk Patent ve Marka Kurumu, tanınmış marka kriterlerini belirlemiş ve 17 Eylül 2004 yılına ait olan marka bülteninde yayınlamıştır. Bu marka türüne ait kriterleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Markanızın tarihçesi
 • Marka tescili, markanın yurt içi ve dışındaki kullanım alanlarının neler olduğu,
 • Markanın üzerinde kullanıldığı hizmet ve malın mevcut piyasadaki yaygınlığı,
 • Pazar payı,
 • Yıllık satış miktarının ne olacağı,
 • Markanıza ilişkin yapılan promosyonları süresi, kapsamı ve de harcama miktarı,
 • Markanın dergi, gazete gibi alanlardaki tanıtımları,
 • Markanın tanınmışlığına ait ve bunu gösteren mahkeme kararı,
 • Tanınmışlık ile ilgili olarak yapılan kamuoyu araştırması,
 • Marka değeri,
 • Yaratığınız markaya benzer başvuruların yoğunluğu,
 • Markanız taklit edilmiş ise bu neden açılmış olan haksız rekabet davaları,
 • Marka sahibi, firma büyüklüğü, şubeler, firmanın karı ve ödediği vergiler ile ilgili bilgiler,
 • Marka ve sahibinin varsa almış olduğu ödül ve belgeler,
 • Markaya ait benzer başvuruların yoğunluğu,
 • Markanın taklit edilmesi durumunda verdiği zararlar.

Bahsedilen husus ve belgelerin muhakkak Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulması gerekmektedir. 

Tanınmış Markanın Sağladığı Yararlar

Tanınmış markanın sağlayacağı yararları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Bu marka türünde tescil edilmiş olmak önemli bir prestij noktasıdır.
 • Tanınmış markaların aynısı ya da benzeri başka herhangi bir sınıfta tescil edilememektedir. Marka sahibi itiraz etmeden Türk Patent ve Marka Kurumu tanınmış markanın aynısını ya da benzeri markayı kesin olarak ret etmektedir.
 • Tanınmış marka tescilsiz daha olması durumunda korunmaya devam etmektedir.
 • Tanınmış marka taklit edilir ise; bu durumda tazminat davası açılarak taklit edenler büyük bir tazminat miktarı ödeyeceklerdir.

Tanınmış marka, tanınmış olamayan diğer farklı markalar için tasarlananlar da dahi olmak üzere tüm korumalardan da yararlanmaktadır. Marka ve Patent tescil işlemleriniz için daha detaylı bilgiye bizlerle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir