KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel Veri İşleme Politikası ve Aydınlatma Metni
Sayın Danışanlarımız, Potansiyel Danışanlarımız ve Web Sitesi Ziyaretçilerimiz, URAZ
PATENT (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu
kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri
sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek
isteriz.
İşbu aydınlatma metninde geçen;
• Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
• Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
• Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen
gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusu :
KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile
paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen URAZ PATENT tüzel kişiliği
tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.
İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir
• Kimlik bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TC Kimlik No)
• İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
• Fatura talep etmeniz halinde bizimle paylaşmanız halinde (TC Kimlik No, Vergi Kimlik
No)
• Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde ödeme kuruluşuna gönderilmek üzere işlenmesi
• Ödeme yöntemi olarak havale seçilmesi halinde banka iban ve kullandığınız bankaya
ilişkin bilgiler.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle
birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi,
sosyal medya mecraları, mob uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe
oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların
ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
• Doğru ve gerektiğinde güncel,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme,
Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.
Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki
amaçlar ile işlenebilecektir;
Genel Amaçlar:
• Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve
gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim
bilgilerinizi,
• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu
kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki
yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura ve varsa ödeme
bilgilerinizi,
• Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi
kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması
amacıyla kimlik, iletişim, fatura, ödeme bilgilerinizi,
• Hizmetimizin kullanımını sağlamak ve sizinle olası akdedeceğimiz danışmanlık hizmeti
sözleşmesinin gereğini yerine getirmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
• Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer danışanlara ilişkin
kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin verilen hizmet sonrası
operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim
bilgilerinizi,
• Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik
ve fatura bilgilerinizi,
• Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla
kredi kartı bilgileriniz, (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna
aktarılmaktadır.)
• Danışma ücretinin kredi/banka kartı ile ödenmesi halinde, ödemenin tahsil
edilebilmesini sağlamak amacıyla kredi/banka kartı bilgileri (ilk 4 ve son 4 hanesi, son
kullanma tarihi, puan, kartın ait olduğu banka ve kart tipi bilgisi) verilerinizi,
• Danışma ücretinin Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, ad soyad, işlemin
yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgilerinizi,
• Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla
kimlik, ödeme ve fatura bilgilerinizi,
• Düzenli ödemelerin takibi ve hesap bilgileriniz ile düzenleme yapılabilmesi ve
elektronik ticaret ortamınızın yönetilmesini sağlamak için tarafınıza sağlanan halinde,
• Web sitesinde yer alan veya talep etmeniz halinde verilerinizi aktardığımız iş ortakları
ile elektronik ticaret sitenizin yönetiminin yapılması amacı ile,
• Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların,
reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin
oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde
bulunulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, ödeme ve pazarlamaya esas bilgilerinizi
işliyoruz.
URAZ PATENT’e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni vermeniz halinde;
• URAZ PATENT herhangi bir kanaldan ,ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, URAZ
PATENT tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün
ve hizmet tanıtımları, anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu,
promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz
kanallar üzerinden (SMS, e-posta vb. ) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya,
yarışma, çekiliş, davet ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla ad
soyad, kullanıcı ID, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile log kayıt bilgilerinizi ve ticari
iletişim izin işlemlerinizi mağazadan gerçekleştirmeniz halinde imzanızı işlemekteyiz.
İletişim Kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde;
• Çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, WhatsApp uygulaması, sosyal medya ve benzeri
kanallar (“İletişim Kanallarımız”) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize
ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek,
çağrı merkezimiz veya WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza
doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, tüm müşteri ilişkileri
süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek ile kalite standartlarını
iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ad soyad, sosyal medya kullanıcı adı, e-posta
adresi, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, ilgili ise hukuki işlem
bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep şikayetinizle ilgili veya talep şikayetinizin
sonuçlandırılması için gerekli ise log kayıtları verilerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca
aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil
olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarınızı ve tarafımızla WhatsApp uygulaması
üzerinden gerçekleştirilen mesaj geçmişi bilgilerinizi,
• Talep ve şikayetinizin şirketimiz ile ilgili olması halinde güvenlik kamerası kayıtlarınızı,
• Site üzerinden danışmanlık hizmeti almanız halinde bunlara ek olarak hizmet geçmişi,
faturalarınız, puan/indirim/menfaat kullanımlarınızı işlemekteyiz.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz URAZ PATENT tarafından; site üzerinden işlemleriniz, talep ve
şikayetlerinize ilişkin taleplerle veya yaptığınız görüşme ile beraber, site üzerindeki veya fiziki
her türlü danışma, tahsilat, teslimat, işlem, mail gönderimi, teklif gönderimi, anket doldurma,
otomatik yöntemlerle veya elektronik sistemler vasıtası ile alınan Elektronik Ticari İletişim
İzniniz çerçevesinde işlenmektedir.
URAZ PATENT olarak kişisel verilerinizi; danışmanlık süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin
kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine
getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; kullanıcı olmanız halinde “sözleşmenin
kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” talep ve şikayetlerinizin takibi açısında
“hakkın kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması” sebebine dayanarak, kişisel verileriniz
Elektronik Ticari İletişim İzni vermeniz durumunda ve verilerinizin iş ortakları ile size yeni
hizmetler sunulması amacı ile açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.
Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, URAZ PATENT ve
çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve
kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda
mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap
ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin
yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda
bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı
şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek,
iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme
çalışmalarını yapabilmek ve danışan deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler,
operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması
kapsamında ad soyad, cinsiyet, opsiyonel olarak paylaşmanız halinde doğum tarihi, yasal
süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde
imza ve T.C. Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, talep ve
şikayetleriniz, hizmet notu, faturalarınız, ödeme bilgileriniz (Kredi/Banka kartının ilk 6 ve son
4 hanesi, ödeme tutarı, kartın ait olduğu banka bilgisi, referans numarası), çağrı merkezi ses
kayıtlarınız, WhatsApp mesaj geçmişi bilgisi, ticari iletişim izin bilgisi, Site veya WhatsApp
uygulaması üzerinden işlem yapmanız halinde log kayıtları, Kullanıcı ID, IP adresi, Site’ye
Facebook hesabınızla giriş yapmanız halinde zorunlu olarak tarafımıza aktarılan Facebook ID
bilgisi, mağazadan işlem yapmanız halinde mağaza güvenlik kamerası kayıtları, ilgili hukuki
işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi, Kanun’dan
doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek amacıyla onaylayacağınız aydınlatma ve
rıza metinlerini ve bunlara ilişkin kayıtları,
Çevrimiçi Ziyaretçi bakımından ise bilgi işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı
kullanımların önlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili ve görevli kamu
kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla çerez
kayıtları (IP adresi, gezinti bilgileri, kullanılan cihaz bilgisi (ID) ve trafik verisi) verilerinizi
işlemekteyiz.
www.urazpatent.com web sitesinden veya şirket mail adresine gönderilen e-mail ile işlem
yapan danışanların verdikleri veriler, danışanlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca
URAZ PATENT tarafından işlenmektedir.
URAZ PATENT’e ait olan www.urazpatent.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir.
Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz
konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir
dosyadır.
www.urazpatent.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal
yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Veri İşleme Politikası metninde belirlenen amaçlar ve
kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü
kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
www.urazpatent.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf
kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.
www.urazpatent.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve danışma teklifleri sunmak,
web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi
belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım
geçmişinizi izleyebilmektedir.
www.urazpatent.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle
veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri
üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
www.urazpatent.com oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği
çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır.
İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya
“www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı
çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı
çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya
devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz
veya erişiminiz sınırlı olabilir.
Kişisel Verileri Saklama Süresi
Elde edilen ve işlenen kişisel veriler, belirtilen şartlar ve yükümlülükler uyarınca gerekli olan
süre kadar muhafaza edilecektir. Bunun yanında elde edilen kişisel veriler doğabilecek her türlü
anlaşmazlık durumunda idari ve yargı sürecinin yürütülmesi ile sınırlı kalmak suretiyle
zamanaşımı süreleri çerçevesinde veri sorumlusu tarafından saklanacaktır.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların
ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin
temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel
kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
URAZ PATENT olarak kişisel verilerinizi;
• Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb.
hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi
amaçlarla URAZ PATENT yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet
sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti,
pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları,
danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın
sunucularının yurtdışında olması halinde yurtdışı ile,
• Site üzerinden veya fiziki olarak aldığınız hizmetlerin ve diğer her türlü hizmet
taleplerinizin çözümü amacı ile bayilerimiz ve iş ortaklarımızla,
• Sitemizde yer alan ve hizmetine sunulan ve hizmet almak istediğiniz iş ortaklarımıza
verdiğiniz izin kapsamında,
• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge
verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi
yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum,
kuruluş ve makamlara,
• Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, URAZ PATENT
tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti
sağlayan üçüncü kişilere paylaşmaktayız.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve
yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile
edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Haklarınız KVKK’nun 11. maddesi gereğince; bu politikanın “iletişim” bölümünde yer alan
yöntemlerle URAZ PATENT’ten,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu
zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
İletişim
KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem
belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz
gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız
başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda
açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’
nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit
edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla
başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak URAZ PATENT söz konusu başvuru prosedürü için
tahsis edilmiş olan www.urazpatent.com e-posta adresine, sistem üzerindeki kayıtlı epostanızdan ulaşabilirsiniz. Veya URAZ PATENT’e aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak
iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz
konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)
Firma Unvanı :
Adres : Barış, 337. Sok. No:132A 35370 Buca/İZMİR
Eposta : www.urazpatent.com
Tel : 0232 229 0498
Uraz Patent