Uraz Patent

Telif Hakları

Telif Hakları

Telif hakkı, oluşturulan materyalin yaratıcısına verilen yasal hakları ifade eder. Örneğin, bir sanatçının resmi üzerinde, bu materyali belirli bir süre boyunca basma, yayınlama, yeniden üretme, filme alma vb. sahiplerinin izni için.

 

Bununla birlikte, çoğu derginin sizden yazınızın telif hakkını kendilerine devretmenizi istediğini unutmayın. Makaleyi daha sonra Kurumsal Arşive yatırmak isterseniz, bunu dikkate almanız önemlidir. Daha fazla bilgi için yayıncının web sitesine bakın.

 

 Açık erişim yoluyla yayın yapan bir yazar genellikle telif hakkını elinde tutar.


Telif Hakkı Sanatçılar, İşletme Sahipleri ve Diğer Herkes İçin Neden Önemlidir?

Telif hakkı hırsızlığı dijital çağda büyüyen bir sorundur. Her yıl 2,5 milyar doların üzerinde telif hakkıyla korunan materyalin telif hakkı hırsızlığı nedeniyle kaybolduğu tahmin edilmektedir. Buna kitaplar, filmler, müzik ve yazılım dahildir.

Çalışmanızın izniniz olmadan kullanılmasını önleyebilmeniz için kendinizi telif hakkı hırsızlığından nasıl koruyacağınızı bilmek önemlidir. Bunu yapmanın birçok yolu vardır ve en iyi yollardan biri, çalışmanızı Telif Hakkı Bürosu'na kaydettirmektir.


Farklı Telif Hakkı Türleri Nelerdir ve Bunları Kimler Kullanabilir?

Telif hakkı, yazarların, sanatçıların, bestecilerin ve diğer kişilerin eserlerinin izinsiz olarak başkaları tarafından kullanılmasını engelleyen bir fikri mülkiyet biçimidir. Telif hakkı yasası, yaratıcıların haklarını koruyarak yaratıcılığı teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Dört tür telif hakkı vardır:

-Kiralık iş: Çalışmanın tüm hakları şirkete aittir.

- Münhasır haklar: Şirket, çalışmayı kullanmak ve dağıtmak için münhasır haklara sahiptir.

- Münhasır olmayan haklar: Şirketin çalışmayı kullanma ve dağıtma hakları sınırlıdır.

-Telif hakkı koruması yok: Bu tür çalışmalar için koruma yoktur.


Telif Hakları Nedir ve İşletmeniz İçin Neden Önemlidir?

Telif hakları, orijinal çalışmayı koruyan bir fikri mülkiyettir. Yazar ve yarattıkları eser için bir koruma şeklidir. Telif hakkınızı korumak önemlidir çünkü bir gelir kaynağı olarak veya başka birinin çalışmanızı izinsiz dağıtmasını engellemenin bir yolu olarak kullanılabilir.

Telif hakkı yasası birçok farklı yönü içerir ve birçok farklı türde yaratıcı çalışmayı kapsar. Yasa, sanat, müzik, yazılar ve daha fazlası dahil olmak üzere yarattığınız her şeyin haklarına sahip olduğunuzu belirtir. Bu, bir başkası çalışmanızı izinsiz olarak kopyalarsa, telif hakkı ihlali nedeniyle onları dava etme hakkınız olduğu anlamına gelir.

Telif hakkıyla korunan materyalinizin tam sahipliğini almak için ABD Telif Hakkı Ofisi'ne (USCO) kaydolmanız gerekir. Bir form doldurmanız ve öde yapmanız gerekecek.

İçeriğinizi kimsenin çalmaması veya kopyalamaması için nasıl korursunuz?

Pek çok insan, içeriklerini korumanın en alta bir telif hakkı bildirimi koymak anlamına geldiğini düşünerek hata yapar. Gerçek şu ki, içeriğinizin çalınmasını veya kopyalanmasını önlemek için yapabileceğiniz birçok şey var.

Başkalarının izniniz olmadan kullanmasını önlemek için resimlerinizde ve videolarınızda filigran kullanabilirsiniz. Ayrıca, parola koruma sisteminin etkinleştirildiği bir belge oluşturmak için Google Dokümanlar veya Microsoft Word gibi çevrimiçi araçları da kullanabilirsiniz, böylece yalnızca parolaya sahip olanlar belgeyi görüntüleyebilir. 

Telif Haklarıyla İlişkili Hukuki Sorunlardan Bazıları Nelerdir?

Telif hakkı, ABD Anayasası'na dayanan ve somut bir ifade aracıyla sabitlenmiş özgün yazarlık çalışmaları için yasa tarafından verilen bir koruma biçimidir.

Telif Hakkı Yasası, telif hakkı korumasının, çalışmanın fiziksel veya dijital olabilen somut bir biçimde oluşturulduğu andan itibaren devam ettiğini belirtir. Telif hakkı koruması almak için çalışmanın yayınlanması veya kaydedilmesi gerekmez.

Telif hakkı sahibi, aşağıdakilerden herhangi birini yapmak ve yetkilendirmek için münhasır haklara sahiptir:

- Telif hakkıyla korunan çalışmayı satış veya dağıtım için çoğaltmak

- Telif hakkı alınmış çalışmaya dayalı türev çalışmalar hazırlamak

- Telif hakkıyla korunan çalışmanın kopyalarını (hem fiziksel hem de dijital) satış, kiralama, kiralama veya ödünç verme yoluyla halka dağıtın


Telif hakkı neden önemlidir?

Telif hakkının önemi, modern eğitim deneyiminin temel bir bileşenidir. Telif hakkı, bir yazarın/akademik/araştırmacının çalışmasının değerini korumaya yardımcı olduğu için, eseri oluşturan kişiye onu lisanssız veya kredisiz kullanımdan koruma yeteneği vererek önemlidir. Bu, çalışmalarının etkili bir şekilde satamayacakları veya bunun için kredi alamayacakları dereceye kadar kopyalanmasının önlenmesine yol açar. Bu şekilde telif hakkı, yaratıcının özgürce çalışması için bir teşvik sağladığı için entelektüel yaratıcılığı teşvik eder, onların çalışmalarının tanınmasını sağlamanın yanı sıra geçimlerini korumalarını sağlar.

 

Aşağıdaki çalışmaları kopyalayabilirsiniz:

Telif hakkı süresi dolan

Çalışmanın telif hakkına sahipsiniz

Telif hakkı sahibi size çalışmayı kopyalamanız için izin verdi

Çalışma, telif hakkı sahibine verilen bir lisansa tabidir.

Kopyalamanıza adil kullanım/adil işlem tarafından izin verilir

 

Aşağıdaki çalışmaları kopyalayamazsınız:

Fikirler, prosedürler, yöntemler, sistemler ve süreçler telif hakkına tabi değildir.

Örnek: Tarifler için içerik listesi telif hakkına tabi değildir. Ancak, tariflerin talimatları korunmaktadır.

Başlıklar, isimler, kısa ifadeler ve sloganlar telif hakkına tabi değildir.

Örnek: Nike'ın "Sadece yap" sloganı telif hakkına tabi değildir. Ancak bir slogan, örnekte olduğu gibi ticari marka koruması alabilir.

Gerçekler, haberler ve araştırmalar telif hakkına tabi değildir.

Örnek: Standart bir takvim.

Kamu malı olan eserler telif hakkına tabi değildir.

Somut bir anlatım ortamında sabitlenmemiş eserler.

Örnek: Yazılmamış veya kaydedilmemiş, doğaçlama konuşmalar.

Telif Hakları

Telif hakkı ne kadar sürer?

1 Ocak 1978'de veya sonrasında oluşturulan eserler, yazarın ömrü artı 70 yıl boyunca korunur. 1978'den önce oluşturulan ve yayınlanan eserler farklı süreler için korunabilir.

Örnek:

Yazar James Michener 1997'de öldü. 1978'den sonra yarattığı Alaska, Texas ve The Eagle and the Raven gibi eserleri 2067'ye kadar telif hakkı yasasıyla korunuyor.

Telif Hakları
Uraz Patent