Uraz Patent

Patent Tescil

Patent Tescil

Patent, bir buluş için verilen münhasır bir haktır. Başka bir deyişle, patent, genellikle bir şeyi yapmanın yeni bir yolunu sağlayan veya bir soruna yeni bir teknik çözüm sunan bir ürün veya süreç üzerindeki münhasır haktır. Patent alabilmek için buluşla ilgili teknik bilgilerin bir patent başvurusunda kamuya açıklanması gerekir.

Patent sahibi, diğer taraflara buluşu karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlarda kullanmaları için izin verebilir veya lisans verebilir. Sahibi ayrıca buluş hakkını başka birine satabilir ve bu kişi daha sonra patentin yeni sahibi olur. Bir patentin süresi sona erdiğinde koruma sona erer ve bir buluş kamu alanına girer; yani herkes, patenti ihlal etmeden buluştan ticari olarak faydalanabilir.

Patent Tescilinin Önemi

Patent Tescili, ülkede veya bölgede bir buluş için patent tescili işlemidir. Bir mucidin fikri mülkiyetini korumak için attığı ilk adımdır.

Neden bir patent tescil ettirmeliyim?

Patent, buluş sahibine, diğer kişilerin buluşlarını izinsiz yapmalarını, kullanmalarını veya satmalarını engelleyebilmeleri için koruma sağlar.

Patent Tescilinin avantajlarından bazıları nelerdir?

- Bir patent, buluş sahibine, başkalarının buluşlarını izinsiz yapmalarını, kullanmalarını veya satmalarını engelleyebilmeleri için koruma sağlar.

- Başkalarının buluşunu izinsiz yapmaktan, kullanmaktan veya satmaktan alıkoyma hakkı; bu hak bir hükümet tarafından verilir ve çoğu ülke ve bölgede 20 yıl sürer.

Farklı Patent Türleri Nelerdir?

Patent hukuku, hukukun karmaşık bir alanıdır ve birçok farklı patent türü vardır.

İki ana kategori, faydalı patentler ve tasarım patentleridir.

Faydalı patentler, belirli bir kullanıma sahip buluşları kapsarken, tasarım patentleri bir buluşun süs görünümünü kapsar.

Patent nedir? Patentler, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca buluş sahibine buluşları üzerinde münhasır kullanım ve kontrol sağlayan devlet tarafından verilen haklardır. Bir patent, herhangi bir yeni, faydalı ve açık olmayan süreç, makine, üretim nesnesi veya maddenin bileşimi için koruma sağlar.

Patent Korumasının Faydaları Nelerdir?

Patent koruması, teknoloji endüstrisindeki herhangi bir girişim için bir zorunluluktur. İş fikrinizin başka firmalar tarafından kopyalanmamasını sağlar.
Yatırım arıyorsanız, patent koruması yatırımcıları çekmeyi kolaylaştıracaktır.
Patent koruması ayrıca yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine de yardımcı olur. Kopyalanmaktan korkmadan araştırma ve geliştirmeye yatırım yapma konusunda size güven verir.
Ayrıca, şirketinizi kendi alanında yenilikçi olarak kurmanıza yardımcı olur ve bu da müşterileri çekmenize yardımcı olabilir.

Patent hangi hakları sağlar?

Patent sahibi, buluşun korunduğu süre boyunca patentli buluşu kimin kullanıp kullanmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, patent koruması, buluşun, patent sahibinin izni olmadan başkaları tarafından ticari olarak yapılamayacağı, kullanılamayacağı, dağıtılamayacağı, ithal edilemeyeceği veya satılamayacağı anlamına gelir.


Ne tür buluşlar korunabilir?

Günlük mutfak gereçlerinden nanoteknoloji çipine kadar teknolojinin herhangi bir alanındaki buluşlar için patent verilebilir. Bir buluş, bir ürün - örneğin bir kimyasal bileşik veya örneğin bir süreç - veya belirli bir kimyasal bileşiğin üretilmesi için bir süreç olabilir. Birçok ürün aslında bir dizi buluş içerir. Örneğin, bir dizüstü bilgisayar, birlikte çalışan yüzlerce buluşu içerebilir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent, başkalarının bir buluşu sınırlı bir süre için yapmasını, kullanmasını veya satmasını engelleme hakkıdır. Mucit için koruma sağlayan bir fikri mülkiyet (IP) biçimidir.

Patent Başvurusu yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Buluşunuzu/Ürününüzü Tescil Etmezseniz Ne Olur?

Buluş veya ürün tescili atlanmaması gereken önemli bir adımdır. Buluşunuz veya ürününüz için yasal koruma almanın tek yolunun bu olduğuna dikkat etmek önemlidir.
Buluşunuzu veya ürününüzü kaydettirmenin aşağıdakiler gibi birçok faydası vardır:
- 20 yıla kadar yasal olarak korunuyorsunuz.
- Buluşunuzu yapan, satan veya kullanan herkese izinsiz dava açma hakkınız vardır.
- Buluşunuzu yapan, satan veya kullananlardan izinsiz olarak telif ücreti alabilirsiniz

Patent Tescil

Patent koruması ne kadar sürer?

Patent koruması, her sene yenilemesi yapılırsa, başvurnun yapıldığı tarihten itibaren 20 yıl olmak üzere sınırlı bir süre için verilir.

Bir patenti lisanslamakne anlama gelir ve neden yapılır?

Bir patentin lisanslanması, basitçe, patent sahibinin başka bir kişi/kuruluşa patentli buluşunu yapması, kullanması, satması vb. için izin vermesi anlamına gelir. Bu, mutabık kalınan hüküm ve koşullara göre (örneğin, lisans alan tarafından lisans verene yapılacak ödemenin miktarını ve türünü tanımlayan), tanımlanmış bir amaç için, tanımlanmış bir bölgede ve mutabık kalınan bir süre boyunca gerçekleşir.

Bir patent sahibi, birçok nedenle üçüncü bir kişiye lisans verebilir. Örneğin patent sahibi gerekli üretim tesislerine sahip olmayabilir ve bu nedenle “telif hakkı” ödemeleri karşılığında başkalarının patentli buluşunu yapmasına ve satmasına izin vermeyi tercih eder. Alternatif olarak, bir patent sahibinin üretim tesisleri olabilir, ancak bunlar piyasa talebini karşılayacak kadar büyük olmayabilir. Bu durumda, başka bir gelir akışından yararlanmak için patenti başka bir üreticiye lisanslamakla ilgilenebilir. Diğer bir olası durum, patent sahibinin tek bir coğrafi pazara odaklanmak istediği durumdur; bu nedenle patent sahibi, diğer coğrafi pazarlarda çıkarları olan başka bir kişi/kuruluşa lisans vermeyi seçebilir. Bir lisans sözleşmesine girmek, karşılıklı yarar sağlayan bir iş ilişkisi kurmaya yardımcı olabilir.

Bir patenti başka bir tarafa satmanın veya devretmenin aksine, lisans veren patentli buluş üzerinde mülkiyet haklarına sahip olmaya devam eder.

Patent Tescil
Uraz Patent