Uraz Patent

Faydalı Model Tescil

Faydalı Model Tescil


Bazı ülkelerde, bir faydalı model sistemi, patent sistemine benzer bir sistem aracılığıyla “küçük buluşlar” olarak adlandırılanların korunmasını sağlar. Patentlenebilirlik gerekliliklerini karşılamayan mevcut ürünlerde yapılan küçük iyileştirmelerin yerel bir inovasyon sisteminde önemli bir rolü olabileceğini kabul eden faydalı modeller, bu tür buluşları münhasır bir hak vererek korur, bu da hak sahibinin başkalarının ürünü ticari olarak kullanmasını engellemesine olanak tanır.


Genel olarak, patentlerle karşılaştırıldığında, faydalı model sistemleri daha az katı gerekliliklere (örneğin, daha düşük düzeyde buluş basamağı) uygunluk gerektirir, daha basit prosedürlere sahiptir ve daha kısa süreli koruma sunar. Öncelikle yerel yenilikçilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır, koruma elde etmek için gereklilikler ve prosedürler ve koruma süresi bir ülkeden diğerine farklılık gösterir.


Faydalı model tescil nedir?

Faydalı Model Tescili, buluş niteliğinde olmayan patentlerin tescil işlemidir.

Faydalı modeller, sahibinin başkalarının ürünleri kendi izni olmadan üretmesini, ithal etmesini, satmasını veya kullanmasını engellemesine izin veren fikri mülkiyet haklarıdır. Faydalı modeller, tescil şartlarını sağlamaları halinde çeşitli ülke ve bölgelerde tescil edilebilirler.

Faydalı modeller, patent verilemeyen buluşlar için fikri mülkiyet haklarıdır. Faydalı model almak, patent almaktan çok daha kolaydır. Faydalı modellerin süresi dolmaz, dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde buluş daha sonra patentlenebilir.


Dünyada ve Türkiye’de yeni olan, var olan bir teknik probleme çözümler getiren veya yolunu gösteren bir buluşun sağladığı haklara denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent tescil belgesi denir. Patentlere benzer şekilde, faydalı modeller, diğerlerinin korunan buluşları hak sahiplerinin rızası olmadan ticari olarak kullanmasını önlemek için sınırlı bir münhasır hak vererek yeni teknik buluşları korur. Korumadan yararlanabilmek için başvuruda bulunulması ve faydalı modelin verilmesi gerekir. Bunlara bazen “kısa vadeli patentler”, “yardımcı inovasyonlar” veya “inovasyon patentleri” denir. Bir ülkeden diğerine farklılık gösterdiği için faydalı model tanımlamak kolay değildir. Genel olarak faydalı modeller, mevcut ürünlerde küçük iyileştirmeler veya uyarlamalar yapan veya ticari ömrü kısa olan buluşları korumak için özellikle uygun kabul edilir. Faydalı model sistemleri genellikle yerel mucitler tarafından kullanılmaktadır.

Faydalı Model Tescil Faydaları

Faydalı model tescili, bir şirketin buluşu için önemli bir yasal korumadır. Aynı zamanda şirketin fikri mülkiyetini korumanın bir yoludur.

Faydalı model tescil süreci altı ay kadar kısa bir süre alabilir ve patentten çok daha ucuzdur. Ayrıca, patentlemeye göre daha az katı gereksinimlere sahiptir ve buluşun herhangi bir teknik çizimini veya ayrıntılı açıklamasını gerektirmez.

Faydalı model tescilini düşünen şirketler, seçenekleri, faydalarının neler olduğu ve ihtiyaçlarına uygun olup olmayacağını öğrenmek için bir fikri mülkiyet avukatı ile konuşmalıdır.

Faydalı Model Tescil İle Neler Yapabilirsiniz? Faydalı Model Tescil ile alınabilecek patentler?

Faydalı model, kapsamı sınırlı olan bir patent veya telif hakkıdır. Bir buluşu yalnızca kısa bir süre, genellikle yaklaşık 15 yıl süreyle koruyabilir. Bu tür koruma genellikle çok basit veya patentlenemeyecek kadar yeni olmadığı için patentlenmeye uygun olmayan buluşlar için kullanılır.
Bu tür koruma genellikle piyasada benzer birçok ürün olduğunda ve tek bir ürün için patent almanın zor olacağı durumlarda kullanılır. Buluşunuzu hızlı bir şekilde tescil ettirmek istiyorsanız ve uzun süreli korumaya ihtiyaç duymuyorsanız, faydalı modeller de patentlere alternatif olarak kullanılabilir.
Kimler Kayıt Yaptırabilir ve Faydalı Model Tescil Şartları Nelerdir?


Kimler Kayıt Yaptırabilir ve Faydalı Model Tescil Şartları Nelerdir?

Faydalı model tescil koşulları, tescil için başvuran kişinin buluş sahibi olması şartıdır. Buluş, teknik bir karaktere sahip olmalı ve bir keşif, bilimsel teori veya matematiksel yöntem olmamalıdır.
Tescil için başvuran kişinin mucit olması gerekmektedir. Buluş, teknik bir karaktere sahip olmalı ve bir keşif, bilimsel teori veya matematiksel yöntem olmamalıdır.

Her Büyüklükteki İşletmeler İçin Faydalı Model Tescilinin Önemi ve Faydaları

Faydalı model tescili, bir tasarımın ticari kullanımı için tescil edilmesi işlemidir.
Her büyüklükteki işletme faydalı model tescilinden yararlanabilir. Ürün ve hizmetleri için fikri mülkiyet koruması sağlar. Ayrıca, tasarımları üzerinde münhasır haklara sahip olarak pazarda rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

Faydalı model nasıl bir koruma sağlar?

Bir faydalı modelin sahibi, sınırlı bir süre için, genellikle başvuru tarihinden itibaren 6 ila 10 yıl süreyle, başkalarının faydalı modeli ticari olarak kullanmasını engelleme veya durdurma münhasır hakkını elde eder. Diğer bir deyişle, genel olarak faydalı model koruması, buluşun, faydalı model sahibinin izni olmaksızın başkaları tarafından ticari olarak yapılamaması, kullanılamaması, dağıtılamaması, ithal edilememesi veya satılamaması anlamına gelmektedir. Yukarıdaki hak bölgeseldir, yani hak yalnızca faydalı modelin verildiği ülke içinde uygulanabilir.

Faydalı modeller ve patentler arasındaki temel farklar nelerdir?


Faydalı modeller ve patentler arasındaki temel farklar şunlardır:


Faydalı model edinme şartları, patentlerden daha az katıdır. Bazı ülkelerde yalnızca yerel düzeyde de olsa “yenilik” gereksinimi her zaman karşılanacak olsa da “buluş basamağı” veya “açık olmama” gereksinimi daha düşük olabilir veya hiç olmayabilir. Uygulamada, patentlenebilirlik kriterlerini karşılamayabilecek, oldukça artan nitelikteki yenilikler için genellikle faydalı modellerin korunması aranır.

Faydalı modellerin koruma süresi patentlerden daha kısadır ve ülkeden ülkeye değişir (genellikle 6 ila 15 yıl arasında).

Çoğu ülkede, patent ofisleri, tescil öncesinde faydalı model başvurularını içerik açısından incelememektedir. Bu, kayıt işleminin genellikle daha basit ve daha hızlı olduğu, bazen altı ay veya daha kısa sürdüğü anlamına gelir.

Faydalı model edinme ve bakım ücretleri daha ucuzdur.

Bazı ülkelerde, faydalı model koruması, mekanik cihazlar ve aparatlar gibi teknolojinin yalnızca belirli alanları için ve yalnızca ürünler için alınabilir, ancak süreçler için sağlanamaz.


Faydalı Model Tescil

 • Patent yenilik araştırması ve teknoloji haritalandırması
 • Ulusal / Uluslararası patent ve faydalı model başvuru, süreç takipleri ve danışmanlık 
 • Ulusal/Uluslararası patent bültenlerinin izlenmesi ve benzer başvuruların tespiti
 • Rakip firma başvuru izleme
 • İzleme ile tespit edilen benzer başvuruların bildirimi
 • Yayınlanan patent/faydalı model itirazlarının yapılması
 • İtirazlara teknik görüş hazırlanması
 • TÜBİTAK patent destek işlemlerinin yapılması
 • Sektörel firma analizleri
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA yapılan başvuruların itiraz işlemleri 
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA itiraz ve karşı görüş işlemleri
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki müvekkillerin itiraz işlem süreçlerinin takibi

Faydalı Model Tescil
Uraz Patent