GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
www.urazpatent.com sitesinin (Bundan böyle “Site” şeklinde anılacaktır) tüm hak ve kullanım
yetkisi URAZ PATENT’e aittir. İşbu Gizlilik Politikası, sizlerin kişisel verilerinin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu olan URAZ PATENT
tarafından işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl
ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
URAZ PATENT’e ait çeşitli teklif formu vb. mahiyetteki formların doldurulması suretiyle
danışanların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon,
adres veya e-posta adresleri gibi) URAZ PATENT tarafından işin doğası gereği
toplanmaktadır.
Firmamız bazı dönemlerde danışanlarına kampanya bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler,
promosyon teklifleri gönderebilir. Danışanlarımız bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her
türlü seçimi yapmakta özgürdür.
Firmamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, danışanlarımız ile yaptığımız
sözleşmeler vb. ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Firmamız, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği
içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel
bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından
talep edilen bilgiler veya danışan tarafından sağlanan bilgiler veya firmamız üzerinden yapılan
işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, belirlenen
amaçlar ve kapsam dışında da, danışanlarımızın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel
değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak
addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir
kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını
önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Kişisel verilerinizin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak
kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme
talebi gelmesi halinde, URAZ PATENT kullanıcının ve kullanıcı tarafından tutulan diğer
ilgililerin talep edilen bilgilerini yetkili mercilere bildirmek hakkına sahiptir. Ancak, söz
konusu bildirim hakkı, URAZ PATENT için anılan bilgileri sisteminde tutmakla sınırlı olduğu
süre ile sınırlıdır. Ayrıca, benzer bir durumda URAZ PATENT, taraflar arasında kararlaştırılmış
veya kararlaştırılacak gizlilik prensipleri hususunda bir takım tedbirleri alma hakkına da
sahiptir.
İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal
kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri, şirket bilgileri gibi bilgileri ifade
etmektedir. Kullanıcıların veya danışanların URAZ PATENT ait www.urazpatent.com a ya da
fiziki olarak veya e-mail yolu ile işletilen diğer online platformlar üzerinden elektronik veya
fiziki ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır.
URAZ PATENT, kişisel bilgileri hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak,
üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Kişisel
verileriniz, www.urazpatent.com ‘da sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla (üyelik
oluşturma, üyelere özgü avantajlardan yararlanma, tanıtım, kampanya v.b. hizmetler dahil)
URAZ PATENT’in faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli çalışmaların
ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Kişisel bilgileriniz hiçbir durumda
bu metinde veya taraflar arasındaki diğer anlaşma koşullarında öngörülen amaçlar ve hizmetler
dışında kullanılmayacaktır.
URAZ PATENT tarafından iletilen elektronik iletileri onaylamıyor iseniz www.urazpatent.com
mail adresine bu isteğini belirten ileti göndererek listeden çıkmanız gerekmektedir..
URAZ PATENT, kişisel bilgilerinizi özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak
addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile
belirlenen istisnalar dışında kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına
girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm
tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Kişisel bilgilerin doğru ve
eksiksiz olması sizlerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica
olunur. Böyle bir durumda URAZ PATENT sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı
veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle URAZ PATENT ’in herhangi bir zarara uğraması halinde
bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. URAZ PATENT sizlerin vereceği destek ile
kişisel bilgilerizi daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Kişisel bilgilerinizin silinmesi,
değiştirilmesi veya güncellenmesinin gerektirdiği hallerde URAZ PATENT ile
www.urazpatent.com e-mail adresinden irtibata geçmenizi rica ederiz.
URAZ PATENT, Danışanlarının izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır,
hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır:
  • Hizmetlerimizi sunmak,
  • Ödemelerinizi gerçekleştirmek,
  • Hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek,
  • Bilgilerinizi güncellemek,
  • 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini
  • sağlamak,
  • Yayınlar göndermek,
  • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
  • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
  • Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
Firmamız, danışanlarımızdan firmamızdan danışmanlık alan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini
ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz
gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da
kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz
şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak ödeme işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz
talimat istikametinde kullanılır. Ödeme sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler
sitemizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip
sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde
ödemeye devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve
kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi
engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız
tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş
bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve
bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL
güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir
şifreleme standardıdır.
MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ
Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz
firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile
oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha
sonrasında imha edilmektedir. Aldığınız hizmetin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz
tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi
halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için
bir risk oluşturmamaktadır.
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Firmamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla
erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız
aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece
Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında
kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından
çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Firmamızın danışanlarıyla akdettiği her türlü sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve
bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya
soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Müşterilerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu
hallerdir.
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Firmamızın telefon hattına herhangi bir aldığınız hizmet ilgili olarak göndereceğiniz epostalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan
bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin
güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ
Firmamız, sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki
bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik
iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına
(browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve
tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç
kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve
kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik
üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya
başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta
teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik
iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı
verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya
kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir.
Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
URAZ PATENT, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde,
ek maliyet tutarı kadar tarafınızdan ayrı bir ücret alınabilir. URAZ PATENT, talebi kabul etme
veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik
ortamda bildirme hakkına sahiptir ve bu bilgilendirme tarafınızca bildirilen mail adresinize
yapılacaktır. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde URAZ PATENT talebinizin
gereğini yerine getirecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya
süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, URAZ PATENT’in cevabını
öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde
Kurula başvuru hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan
URAZ PATENT’e karşı başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz.
Ayrıca, yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği
açıklandığı üzere, mevzuatın Kullanıcıdan açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil)
imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz
işlenme yapılmadığını bildiririz. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış
olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi
kabul etmektesiniz.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için www.urazpatent.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Firma Unvanı :
Adres : Barış, 337. Sok. No:132A 35370 Buca/İZMİR
Eposta : www.urazpatent.com
Tel : 0232 229 0498
Uraz Patent